Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
s1 s2 s3
Uwaga
 • Lack of access rights - File '/images/GRAFIKA/logozsgolabki.jpg'
 • Lack of access rights - File '/images/GRAFIKA/logozsgolabki.jpg'

Regulamin biblioteki

 1. Biblioteka szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku. Jeden dzień w tygodniu jest  dniem wewnętrznym.
 2. Biblioteka udostępnia swoje zbiory od września do połowy czerwca.
 3. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele oraz pozostali pracownicy szkoły, a także rodzice uczniów.
 4. Każdy czytelnik obowiązany jest zaznajomić się z regulaminem biblioteki.
 5. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 6. Wszystkich korzystających ze zbiorów bibliotecznych obowiązuje dbałość o wypożyczone  książki i materiały.
 7. W bibliotece obowiązuje cisza.
 8. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
 9. Wypożyczonych książek nie można przekazywać osobom postronnym.
 10. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie lub uszkodzenie książek.
 11. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki oraz innych materiałów, czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję lub inną wskazaną przez bibliotekarza.
 12. Z księgozbioru podręcznego można korzystać tylko i wyłącznie w czytelni biblioteki.
 13. Czytelnik zobowiązany jest uzyskać zgodę bibliotekarza na sporządzenie kserokopii z materiałów bibliotecznych.
 14. Jednocześnie można wypożyczyć trzy książki na okres jednego miesiąca, ale w szczególnie uzasadnionych przypadkach biblioteka może zwiększyć liczbę wypożyczonych książek, a także przedłużyć termin ich zwrotu.
 15. Czytelnik, który w wyznaczonym terminie nie zwraca książek do biblioteki, zostanie ukarany uwagą wpisaną do dziennika lekcyjnego.
 16. Czytelnik może zwrócić się do bibliotekarza o rezerwację potrzebnej mu pozycji.
 17. Czytelnik może, pod nadzorem bibliotekarza, korzystać z komputerowego wyszukiwania informacji bibliograficznych.
 18. Czytelnik zobowiązany jest zwrócić do biblioteki wszystkie wypożyczone materiały do połowy czerwca każdego roku.
 19. W uzasadnionych przypadkach biblioteka może żądać zwrotu książek przed upływem  wyznaczonego terminu.
 20. Czytelnik opuszczający szkołę zobowiązany jest do przedstawienia w sekretariacie szkoły karty obiegowej potwierdzającej zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.
 21. Czytelnik korzystający z biblioteki i czytelni szkolnej zobowiązany jest do dbałości  o mienie szkolne, a także ład i porządek na swoim stanowisku pracy.