Zadania pedagoga szkolnego w zespole

  Pedagog szkolny i uczniowie:

     Najważniejszym powodem tego, że zaistniał ktoś taki jak pedagog szkolny są oczywiście uczniowie. To ich bieżące kłopoty i trudności sprawiły, że taka osoba jest potrzebna. Na co dzień do pedagoga szkolnego trafiają uczniowie w dwojaki sposób: albo są przysłani przez wychowawców lub nauczycieli, albo zgłaszają się sami. W każdym z tych przypadków, aby mógł zaistnieć kontakt, pedagog musi być postrzegany jako osoba kompetentna i wiarygodna. Kompetentna to znaczy znająca swoje możliwości, ale także ograniczenia, co w konsekwencji oznacza niebagatelizowanie trudności uczniów, rozumienie ich, jak również przyznawanie się do braku umiejętności, kiedy problem ją przerasta.

     Doświadczenie pokazuje, że podmiotowo i z szacunkiem traktowany uczeń, u pedagoga może znaleźć wsparcie i zrozumienie, którego nie dostaje gdzie indziej. To właśnie pedagog szkolny ma okazję spotkać się z uczniem sam na sam. To od jego postawy będzie zależało, czy dziecko odnajdzie w nim życzliwego rozmówcę, czy kolejnego dorosłego, który strofuje i przywołuje do porządku. Młody człowiek potrzebuje wsparcia osoby, która wskaże drogę lub pomoże ją odnaleźć.

Pedagog szkolny i nauczyciele:

     Bardzo ważną sprawą dla pedagoga szkolnego jest współpraca z nauczycielami. To oni są wychowawcami, oni codziennie lub kilka razy w tygodniu spotykają się ze swoimi uczniami, oni maja okazję obserwować swoich podopiecznych w klasie pomiędzy innymi uczniami. Takiej wiedzy jak wypełnianie zadań przez ucznia, nie ma szansy uzyskać pedagog w zaciszu swojego gabinetu.

    Dlatego nauczyciel jest pierwszą osobą, z którą powinien współpracować pedagog. W tym celu niezbędne jest poznanie problemu, zdobycie informacji o uczniu, o zastosowanych przez wychowawcę środkach i metodach jego pracy. Pomoc udzielana wychowawcy powinna polegać na tym, aby to on sam czuł się pewniej i umiał  panować  nad  uczniami.  Ważne jest tutaj wsparcie, a nie zastępowanie.

 

Pedagog szkolny i rodzice:

     Bardzo ważnym elementem pracy pedagoga jest kontakt z rodzicami uczniów. Tak jak w przypadku uczniów i nauczycieli, również w przypadku rodziców najważniejsze co może zrobić pedagog to po prostu wysłuchać. Nieustająco w kontaktach "rodzice - szkoła" odbywa się przerzucanie odpowiedzialności jednych na drugich, za to co dzieje się z uczniem. Brakuje współpracy, zapomina się w jakim celu uczeń przychodzi do szkoły. Najgorzej jest z problemami wychowawczymi; tutaj rodzi się najwięcej konfliktów.

    Tymczasem oczywistym jest fakt, że to rodzice mają decydujący wpływ na wychowanie swojego dziecka, szkoła a więc także pedagog szkolny mogą tylko ich wspomagać w ich działaniach.

Oprac. E. Łukasik

 <menu pedagog