Współpraca pedagoga szkolnego z instytucjami pozaszkolnymi

    W ramach swojej pracy pedagog szkolny współpracuje m.in. z takimi placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły, jak:

 

 Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Łukowie,

Świetlicą Terapeutyczną,

Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łukowie,

Specjalistycznym Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej i Pomocy Rodzinie,

Sądem Rejonowym - Wydział Rodzinny i Nieletnich,

Komendą Powiatową Policji w Łukowie.

Oprac. E. Łukasik

 

 

<menu pedagog